Dosen Kebidanan Program Sarjana

No.Nama Dosen TetapNo HP/Telp
1Adinda Putri Sari Dewi, S.ST, M.Keb085228500728
2Juni Sofiana, S.ST, M.Keb087837552116
3Sumarni, S.SiT, M.Keb081228855807
4Rosmawati, S.ST, M.Keb087732883444
5Wulan Rahmadhani.,MMR.,Dr.PH0895809380202
6Hastin Ika Indriyastuti, S.SiT, MPH085292234445
7Eti Sulastri, S.ST, M.Keb08161670005
8Fitria Prabandari, S.SiT, M.Keb082214480000
9Dyah Puji Astuti, S.SiT, MPH081215580844
10Kusumastuti.,S.SiT.,M.P.H 081804043412
11Umi Laelatul Q.,S.T.,M.P.H08161670005